Çocuk Bilmeceleri 3

Çocuk Bilmeceleri 3

  • Elde yapılır, kulağa asılır. (küpe)
  • Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. (kalem)
  • Minicik doğar, anne sütü ile doyar. (bebek)
  • Gece olur yakarız, gündüz olur kapatırız. (lamba)
  • Bize ışık verir, biraz sonra erir. (mum)
  • Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil, bilin bakalım bu nedir? (dolu)
  • Çıt çıt çalışır, kurulunca bağrışır. (çala saat)
  • Benim bir hayvanım var, kuyruğundan uzun burnu var. (fil)
  • Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. (balık)
  • Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter. (soba)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir